کادر اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 15  

مشخصات عوامل اجرایی دبیرستان امام رضا (ع) واحد 15

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک و رشته تحصیلی

تلفن

1

وحید جهانشاهی اول

معاون آموزشی و        راهبر پایه نهم

لیسانس علوم اجتماعی

09151212218

2

حمید علیدادی

معاون اداری و مالی

لیسانس ریاضی

09153822967

3

امیر ایراندوست

معاون اجرایی و فناوری

لیسانس مهندسی

تکنولوژی نرم افزار

09157777129

4

سعید شبانی

معاون پرورشی و       راهبرپایه هشتم

لیسانس حسابداری

09159800551

5

فرشاد بهزادیان

راهبرپایه هفتم

لیسانس صنایع

09382787437
6 امیر خورسندی مشاوره فوق لیسانس روانشناسی 09357490783