مدیریت واحد 11و15  

مدیریت دبیرستان امام رضا (ع) واحدهای 11 و 15:

محسن وظیفه دان

مهندس کشاورزی

سوابق اجرایی

کارشناس طرح و برنامه، امور عشایر استان

مدیر کانون فرهنگی شهید بهشتی ، بنیاد شهید

مسئول حراست، آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد

کارشناس تکنولوژی و گروه‌های آموزشی، آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد

معاون اداری و مالی، آموزش و پرورش چناران آموزش و پرورش ناحیه 7 مشهد

کارشناس تکنولوژی و گروه های آموزشی ناحیه 5 مشهد

کارشناس مسئول فنی و حرفه ای و آموزشی ناحیه 5 مشهد

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش پرورش خراسان رضوی

مشاور رسانه ای رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی

رئیس اردوگاه استانی شهید هاشمی نژاد مشهد

معاون پرورشی دبیرستان امام رضا (ع) چناران


سوابق تدریس

 

 

تدریس در دوره تحصیلی راهنمایی و متوسطه نظری، ناحیه یک مشهد

 

 

سوابق علمی و پژوهشی

 

تألیف مطالعه اجمالی عشایر خراسان 71 - 70

تألیف مطالعه اجمالی عشایر خراسان 72 - 71