تماس با ما  
 
تلفن های تماس دبیرستان امام رضا(ع)-واحد11
 
051-46126080
051-46127060
 
 
ردیف نام ونام خانوادگی واحد سمت داخلی
1 امیرحسین فرجادنسب 11 مدیر 10
2 حمید علیدادی 11 معاون اداری و مالی 11
3 علی اکبر شریعت 11 معاون آموزشی و تربیتی پایه دوازدهم 14
4 هادی مدیر 11 معاون آموزشی و تربیتی پایه یازدهم 17
5 فرشاد بهزادیان 11 معاون آموزشی و تربیتی پایه  دهم 18
6 مرتضی حاصلخواه 11 معاون اجرائی و فناوری 16
7 جواد رضانژاد 11 مشاور 12
8 مهدی آدینه نژاد 11 مشاوره 22
9 فکس 11   13
 
 
آدرس:
خراسان رضوی - شهرستان چناران - انتهای خیابان بهشتی 1 - دبیرستان امام  رضا(ع) واحد11
 
 
آدرس الکترونیکی:
 11.bonyadfarhangi.aqr.ir
modabber.bh11.emamrezasch.ir

تلفن های تماس دبیرستان امام رضا(ع)-واحد15
 
051-46126081
 
 
ردیف نام ونام خانوادگی واحد سمت داخلی
1 امیرحسین فرجادنسب 15 مدیر 10
2 حمید علیدادی 15 معاون اداری و مالی 11
3 وحید جهانشاهی اول 15 معاون آموزشی و تربیتی پایه نهم 15
4 محسن وظیفه دان 15 معاون آموزشی و تربیتی پایه هشتم 19
5 سعید شبانی 15 معاون آموزشی و تربیتی پایه هفتم 20
6 امیر ایراندوست 15 معاون اجرائی و فناوری 13
7 آقای ناطق 15 مشاوره 21
8 فکس 15   13
 
 
آدرس:
خراسان رضوی - شهرستان چناران - انتهای خیابان بهشتی 1 - دبیرستان امام  رضا(ع) واحد15
 
آدرس الکترونیکی:
 11.bonyadfarhangi.aqr.ir
modabber.bh11.emamrezasch.ir