تماس با ما

 
تلفن های تماس دبیرستان امام رضا(ع)-واحد11
 
051-46126080
051-46127060
 
 
ردیف نام ونام خانوادگی واحد سمت داخلی
1 امیرحسین فرجادنسب 11 مدیر 10
2 حمید علیدادی 11 معاون اداری و مالی 11
3 علی اکبر شریعت 11 معاون آموزشی و پرورشی  14
4 هادی مدیر 11 معاون آموزشی و تربیتی رشته علوم تجربی 17
5 سعید شبانی 11 معاون آموزشی و تربیتی رشته علوم انسانی 18
6 مرتضی خاصلخواه 11 معاون آموزشی و تربیتی رشته علوم ریاضی 16
7 جوادرضانژاد 11 معاون اجرائی 12
8 مهدی آدینه نژاد 11 مشاوره 22
9 فکس 11   13
 
 
آدرس:
خراسان رضوی - شهرستان چناران - انتهای خیابان بهشتی 1 - دبیرستان امام  رضا(ع) واحد11
 
 
آدرس الکترونیکی:
 11.bonyadfarhangi.aqr.ir
modabber.bh11.emamrezasch.ir

تلفن های تماس دبیرستان امام رضا(ع)-واحد15
 
051-46126081
 
 
ردیف نام ونام خانوادگی واحد سمت داخلی
1 امیرحسین فرجادنسب 15 مدیر 10
2 حمید علیدادی 15 معاون اداری و مالی 11
3 وحید جهانشاهی اول 15 معاون آموزشی و پرورشی  15
4 محسن وظیفه دان 15 معاون آموزشی و تربیتی هفتم1 الی نهم1 19
5 محسن گودرزی 15 معاون آموزشی و تربیتی هفتم2 الی نهم2 20
6 سعید براتی 15 معاون اجرائی 13
7 علی اسلامی نیا 15 مشاوره 21
8 فکس 15   13
 
 
آدرس:
خراسان رضوی - شهرستان چناران - انتهای خیابان بهشتی 1 - دبیرستان امام  رضا(ع) واحد15
 
آدرس الکترونیکی:
 11.bonyadfarhangi.aqr.ir
modabber.bh11.emamrezasch.ir