6 مهر 1397

تاریخ برگزاری آزمون های گزینه دو

ردیف تاریخ پایه توضیحات
1 97/07/20 دوازدهم کلیه رشته ها
2 97/08/11 دهم، یازدهم، دوازدهم کلیه رشته ها
3 97/09/23 دوازدهم کلیه رشته ها
4 97/10/21 دهم، یازدهم و دوازدهم کلیه رشته ها
5 97/11/12 دوازدهم کلیه رشته ها
6 97/12/03 دوازدهم کلیه رشته ها
7 97/12/24 دوزادهم کلیه رشته ها
8 98/01/23 دهم و یازدهم کلیه رشته ها
 
 
مولف: مهندس براتی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: اطلاعیه
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1