چاپ خبر
دبیرستان پسرانه امام رضا واحد یازده چهارشنبه, ۱۰ مهر ۱۳۹۸
مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان واحد 15
اولیاء ارجمند دوره اول متوسطه
بدینوسیله از شما دعوت می شود در(( نخستین مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان )) و(( سومین جلسه ی آموزش خانواده ))که با سخنرانی جناب آقای حسین باغگلی، مدیرعامل فرهیخته ی بنیاد فرهنگی رضوی برگزارمی گردد حضور بهم رسانید.
زمان : یکشنبه 98/07/14 ساعت 15
مکان : نمازخانه دبیرستان امام رضا(ع)-واحد11 
انتهای پیام/.